• Specialisten in transport
  • Hoogwaardige diensten
  • Getraind personeel
  • Slim op weg

Tom van Staveren

Manager Risk and Safety

Werkt bij Peter Appel Transport sinds 2006

Veiligheid en kwaliteit staan bij ons voorop. In 2016 zijn we begonnen met het platform Risico, Veiligheid en Kwaliteit. Hier bepalen we onze koers in het spanningsveld van kwaliteitseisen van opdrachtgevers, hygiënecodes, wet- en regelgeving en de CAO.

Hiervoor heb ik 17 jaar als officier bij Defensie gewerkt en 20 jaar in warehousing en transport. Deze ervaring helpt me om zaken goed waar te nemen, te analyseren en vast te leggen.

Wij stimuleren en trainen onze chauffeurs om zo veilig mogelijk te rijden. Het hoeft niet snel, wel goed en vooral veilig. Wanneer een collega in een situatie terechtkomt die onveilig is voor hem- of haarzelf of voor de directe omgeving dan drukt diegene op een denkbeeldige noodstopknop. In overleg met een leidinggevende worden de werkzaamheden pas hervat wanneer het gevaar geweken is.